Komisje Rady Gminy Tarnawatka

Skład Komisji Rewizyjnej

Maria Michałuszko

Przewodnicząca


Kunówka i Sumin

Jan Machlarz

Zastępca


Tarnawatka-Tartak

Stanisław Kopczyński

Członek


Tarnawatka

Ryszard Malec

Członek


Tarnawatka-Tartak

Mirosława Kołtun

Członek


Niemirówek i Klocówka


Skład Komisji oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej i porządku publicznego

Mirosława Kołtun

Przewodnicząca


Niemirówek i Klocówka

Ryszard Litwińczuk

Zastępca


Pańków

Janusz Najda

Członek


Tarnawatka

Mariusz Matwiejszyn

Członek


Tymin

Krzysztof Stefaniak

Członek


Tarnawatka

Maria Michałuszko

Członek


Kunówka i Sumin

Krzysztof Kołodziej

Członek


Pauczne i Podhucie

Ryszard Malec

Członek


Tarnawatka-Tartak

Jan Mazurek

Członek


Huta Tarnawacka


Skład Komisji budżetu, finansów, rolnictwa, spraw gospodarczych i ochrony środowiska

Krzysztof Kołodziej

Przewodniczący


Pauczne i Podhucie

Mariusz Matwiejszyn

Zastępca


Tymin

Ryszard Litwińczuk

Członek


Pańków

Janusz Najda

Członek


Tarnawatka

Krzysztof Stefaniak

Członek


Tarnawatka

Stanisław Kopczyński

Członek


Tarnawatka

Stanisław Urbański

Członek


Wieprzów

Leszek Kamiński

Członek


Wieprzów

Jarosław Piasecki

Członek


Niemirówek-Kolonia

Jan Machlarz

Członek


Tarnawatka-Tartak

Jan Mazurek

Członek


Huta Tarnawacka


Skład Komisji Skarg, Wniosków i petycji

Jarosław Piasecki

Przewodniczący


Niemirówek-Kolonia

Leszek Kamiński

Zastępca


Wieprzów

Stanisław Urbański

Członek


Wieprzów


Skład Komisji do spraw opracowania projektu Statutu

Janusz Najda

Przewodniczący


Tarnawatka

Kazimiera Mańdziuk

Zastępca


Tarnawatka-Tartak

Krzysztof Kołodziej

Członek


Pauczne i Podhucie