Hala sportowa przy Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce

14

SIE 2019

Odnawialne Źródła Energii

Ogłoszenie o naborze wniosków na wymianę kotłów CO...


UWAGA!!! Akcja poszukiwania padłych dzików

24 LIP 2019 .

29 lipca 2019 roku w kompleksie leśnym Dąbrowa Tomaszowska, a 30 lipca na terenie leśnictwa Skrzypny Ostrów...


Tarnawatka nagrodzona!

24 LIP 2019 .

Gmina Tarnawatka znalazła się w gronie samorządów naszego regionu, które najsprawniej pozyskują i wykorzystują dotacje z Unii Europejskiej...


Uroczystości w Pańkowie

24 LIP 2019 .

Sobotnie popołudnie i wieczór 13 lipca 2019 roku z pewnością przejdą do historii Pańkowa. ...Czytaj więcej wiadomościDożynki Powiatowe 2019


Klub seniora w gminie Tarnawatka


Gmina Tarnawatka rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Klub seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Szczegóły projektuImprezy i wydarzenia

Bądź na bieżąco, jakie wydarzenia planowane są na terenie gminy
Ogłoszenia i komunikaty

Ważne informacje i komunikaty


Więcej ogłoszeń


ODBIÓR ODPADÓW

Rok 2019


POBIERZ HARMONOGRAMSłowo Wójta Gminy

Codzienna praca dla mieszkańców

Tarnawatka położona jest przy drodze krajowej nr 17 stanowiącej jedno z głównych połączeń Polski z Ukrainą i najkrótsze połączenie z północnej i centralnej Polski do Lwowa.

Region zachwyca walorami przyrodniczymi a i mieszkańcy są otwarci i przyjaźni wobec obcych i nadzwyczaj gościnni. Mieszkańców przybywa, a inwestycje z zakresu infrastruktury ułatwiają im życie i wpływają na pozytywny klimat społeczny.


Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka

Sama nazwa Tarnawatka pochodzi od słowa „tarn”-tarnina. Krzewy tarniny bujnie porastały niegdyś okolice miejscowości, dzisiaj występuje już bardzo rzadko. Wieś została założona na prawie wołoskim pod koniec XV lub na początku XVI wieku. W rejestrze z 1507 roku była wymieniana pod nazwą Wola Tarnawacka, później nazywana była Wolicą, a w 1531 roku Tarnawatką.