Informacje dotyczące dowodów osobistych


Rozwiń

 

W piątek 1 marca 2019 roku od godz.11.30 we wszystkich urzędach nie będzie możliwości załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych. W praktyce oznacza to, że nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu ani odbioru wyprodukowanego dowodu osobistego. Zaplanowane na 4 marca 2019 roku wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana, która wymaga technicznych prac serwisowych, co oznacza przerwę w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

19

MAR 2019

Ozdoba wielkanocna

KONKURS...


Kiermasz wielkanocny

19 MAR 2019 .

07 kwietnia 2019...


Palma wielkanocna

19 MAR 2019 .

Konkurs...


" Bezpieczni bez azbestu"

14 MAR 2019 .

Zaczynamy realizację działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z azbestem....Czytaj więcej wiadomości

Klub seniora w gminie Tarnawatka


Gmina Tarnawatka rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Klub seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Szczegóły projektuImprezy i wydarzenia

Bądź na bieżąco, jakie wydarzenia planowane są na terenie gminy
Ogłoszenia i komunikaty

Ważne informacje i komunikaty


Więcej ogłoszeń


ODBIÓR ODPADÓW

Rok 2019


POBIERZ HARMONOGRAMSłowo Wójta Gminy

Codzienna praca dla mieszkańców

Tarnawatka położona jest przy drodze krajowej nr 17 stanowiącej jedno z głównych połączeń Polski z Ukrainą i najkrótsze połączenie z północnej i centralnej Polski do Lwowa.

Region zachwyca walorami przyrodniczymi a i mieszkańcy są otwarci i przyjaźni wobec obcych i nadzwyczaj gościnni. Mieszkańców przybywa, a inwestycje z zakresu infrastruktury ułatwiają im życie i wpływają na pozytywny klimat społeczny.


Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka

Sama nazwa Tarnawatka pochodzi od słowa „tarn”-tarnina. Krzewy tarniny bujnie porastały niegdyś okolice miejscowości, dzisiaj występuje już bardzo rzadko. Wieś została założona na prawie wołoskim pod koniec XV lub na początku XVI wieku. W rejestrze z 1507 roku była wymieniana pod nazwą Wola Tarnawacka, później nazywana była Wolicą, a w 1531 roku Tarnawatką.