INFORMACJA

"USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH

Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Wójt Gminy Tarnawatka uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Tarnawatka wyraża zainteresowanie przedmiotowym Programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani udziałem w Programie winni złożyć informację (inwentaryzację) o rodzajach i ilości posiadanych odpadów do 25 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Tarnawatka – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. Nr 7.
Druki informacji znajdują się na stronie internetowej Gminy Tarnawatka lub do pobrania u
sołtysów oraz w Urzędzie Gminy pok. Nr 7.

DRUK INFORMACJI DO POBRANIA