1. Przyjmowanie ankiet informacyjnych oraz podpisywanie umów dotyczących analizy technicznej możliwości posadowienia OZE ( paneli fotowoltaicznych) odbywa się od 28 czerwca 2019 do 05 lipca 2019 r. w budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce pok. Nr 7 w godzinach od 7.00 do 15.00.


2. Do umowy koniecznie należy dołączyć aktualne potwierdzenie prawa własności lub prawa do dysponowania nieruchomością np:. akt notarialny lub wypis z rej. gruntów lub wypis z księgi wieczystej.


3. Przy składaniu ankiet proszę podać aktualny nr księgi wieczystej dla każdej nieruchomości związanej z budową OZE.


4. Proszę nie drukować projektów umów ze strony internetowej gminy, podczas składania ankiety należy podpisać w gminie umowę na przygotowanie analizy technicznej oraz w ciągu 7 dni dokonać wpłaty na wskazany w umowie rachunek bankowy.