ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Tarnawatka informuje o rozpoczęciu konsultacji z mieszkańcami całej gminy dotyczących zmiany statutów sołectw w zakresie:
- wydłużenia do 5 lat kadencji sołtysów i rad sołeckich
- określenia drugiego terminu zebrania wiejskiego na minimum 15 minut po upływie pierwszego.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 3 stycznia 2019 roku, a zakończą 17 stycznia 2019 roku.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy.
Pisemne wnioski w sprawie prowadzonych konsultacji można składać do Wójta Gminy w terminie do dnia 17 stycznia 2019 roku.
Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców całej gminy odbędzie się w dniu 17 stycznia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce o godzinie 16. W przypadku braku kworum drugi termin spotkania wyznacza się na godzinę 17.

Wójt Gminy
Piotr Pasieczny

ZAWIADOMIENIE pdf