18

GRU 2018

Gminne spotkanie opłatkowe

6 stycznia 2019 r. /niedziela/ godz. 12:15 Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce...


Złote Gody 2018

18 GRU 2018 .

W słoneczne przedpołudnie 30 listopada 2018 roku 9 par z gminy Tarnawatka świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym w Tarnawatce. Mszę Świętą w intencji Jubilatów odprawił ks. proboszcz Tomasz Demczuk....


Nowe drogi

18 GRU 2018 .

Oprócz dużych inwestycji drogowych, w bieżącym roku na terenie naszej gminy, zrealizowanych zostało jeszcze kilka mniejszych...


Druga sesja

18 GRU 2018 .

Po raz drugi obradowała Rada Gminy Tarnawatka VIII kadencji. Posiedzenie miało miejsce 3 grudnia br. i tradycyjnie odbyło się w budynku GOK w Tarnawatce....Czytaj więcej wiadomości

Klub seniora w gminie Tarnawatka


Gmina Tarnawatka rozpoczęła realizację projektu pod nazwą „Klub seniora w gminie Tarnawatka” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego.

Szczegóły projektuImprezy i wydarzenia

Bądź na bieżąco, jakie wydarzenia planowane są na terenie gminy
Ogłoszenia i komunikaty

Ważne informacje i komunikaty


Więcej ogłoszeń


ODBIÓR ODPADÓW

Rok 2019


POBIERZ HARMONOGRAMSłowo Wójta Gminy

Codzienna praca dla mieszkańców

Tarnawatka położona jest przy drodze krajowej nr 17 stanowiącej jedno z głównych połączeń Polski z Ukrainą i najkrótsze połączenie z północnej i centralnej Polski do Lwowa.

Region zachwyca walorami przyrodniczymi a i mieszkańcy są otwarci i przyjaźni wobec obcych i nadzwyczaj gościnni. Mieszkańców przybywa, a inwestycje z zakresu infrastruktury ułatwiają im życie i wpływają na pozytywny klimat społeczny.


Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka

Sama nazwa Tarnawatka pochodzi od słowa „tarn”-tarnina. Krzewy tarniny bujnie porastały niegdyś okolice miejscowości, dzisiaj występuje już bardzo rzadko. Wieś została założona na prawie wołoskim pod koniec XV lub na początku XVI wieku. W rejestrze z 1507 roku była wymieniana pod nazwą Wola Tarnawacka, później nazywana była Wolicą, a w 1531 roku Tarnawatką.